hirmondo logo 1                      

  

Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör

Cím:
Postfach 87
8037 Zürich
Ügyvezető elnök:
B. Szabó Péter
Tulpenstrasse 40
8051 Zürich
Telefon:01/322-55-28


35 év a magyar kultúra szolgálatában

Bevezető:
A SMIKK alapszabálya értelmében a Zürichi Kantonális Regiszterbe (Handelsregiszter) bejegyzett jótékony egyesület. A Zürichi Kantonális Adóhivatal határozata értelmében minden, a SMIKK részére eszközölt adományt (az adakozó adóköteles tiszta jövedelmének max.20%-át) leírhatja jövedelmébõl. Az évi tagdíj felnőtteknek 75.- diákoknak és nyugdíjasoknak 25. SFr. (PC 80-26850-9)

Visszatekintés:

A SMIKK történetében, 1976-ban történt megalakulása óta, több fejlődési szakasz figyelhető meg: az alapítást követő arculat-alakítás szakasza 1976-1978 között, a Lugánói Tanulmányi Napok (LTN) szakasza 1977-1989 között - s ezen belül három fontos irányzat tisztázása, melyek jelentősen befolyásolták, sőt meghatározták a további tevékenység irányát és gyakorlatát:   1. 1981-től szakítás az irodalomcentrikussággal és a képzőművészet, mint az irodalmi alkotás és közvetítés tartozéka bekerült a SMIKK programjába
   2. irodalom-közvetítés és irodalom-teremtés. A műkedvelő tevékenységet kiegészíti, sőt, felváltja a műalkotás. Kiderült, hogy van mondanivalónk, amit rögzítenünk és közölnünk kell, mert ez legitimálja ittlétünket. Az emigráció vállalása nem az évek és élet eltékozlása, hanem gondolkodás és a megoldások keresése. Ezért: „magyaroknak magyarul" mottóként Borbándi Gyula egyik, az Új Látóhatárban megjelent tanulmányában kifejtett gondolatmenetét tettük magunkévá, amikor úgy döntöttünk, hogy magyar összejöveteleken magyar közönséggel magyar témákat taglalunk és azok megoldására keresünk - legalább a magunk számára - elfogadható, vagy járható megoldást.
         A szóbeli közlések (tanulmányi napok, konferenciák és rendezvények) mellett elhatároztuk, hogy megszervezzük a kiadói és könyvterjesztő tevékenységünket. A hungarica központúság ellenére is ügyeltünk arra, hogy elkerüljük a gettósodást. A magyar kérdésköröket a lehető legnagyobb szintű pluralizmus és a nemzetközi politikai összefüggések figyelembe vételével tárgyaltuk. Célunk a konszenzusteremtés volt és nem a polarizálódás folyamatának segítése.
   3."összmagyarságban gondolkodni és cselekedni" azt jelentette számunkra, hogy megosztott nemzet tagjaiként a magyar-magyar és a magyar-nem magyar kapcsolatrendszerünkben mindig tudatosítanunk kell annak tényét, hogy nemzetünk egy harmada nem saját akaratából tartozik a szomszédok fennhatósága alá és fáradoznunk kell azon, hogy amit az igazságtalanság szült, egyszer, más történelmi és politikai feltételek megváltoztathatják és jóvá tehetik. Újabb szakaszt és sok kihívást jelentett a SMIKK tevékenységében az 1989-90-es "rendszerváltás". Ez a folyamat t.k. még ma is tart és befolyásolja, sőt, meghatározza tevékenységünket. Igyekezetünk, miszerint jelenlétünkkel kell bizonyítanunk elkötelezettségünket és segítőkészségünket az otthonmaradottak érdekében, nem járt maradéktalan sikerrel. A luganoi konferenciák folytatásához nem rendelkeztünk a kellő anyagi és a szükséges strukturális fedezettel, sem pedig a kellő befogadókészséggel az otthoniak részéről. A Magyarok Világszövetségének a SMIKK 1991-től rendes tagja.További átmeneti szakaszt jelentett a SMIKK életében Saáry Éva 17 évig tartó elnöki megbízatásáról való lemondása és az aktív kultúraszervezéstől való visszavonulása. Dr.Czettler Antal 1992-ben történt elnökké választása inkább próbálkozásnak, nem pedig megoldásnak bizonyult. 1993-ban történt formális lemondását követően az 1994-ben tartott közgyűlés új vezetőséget választott.A SMIKK tiszteletbeli elnökévé Saáry Évát választotta. Igy az "örökös" főtitkári tisztség defacto ügyvezető elnöki tisztséggé alakult s ezt B. Szabó Péter töltötte be. Salamon Béla a SMIKK pénztárosa lett.
Tevékenység 1994-2000 között:
Tanulmányi konferenciák:   
    * Ki fél a nyugati magyar irodalomtól - 1994. nyara, Hévíz.

    * A Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti társasággal közösen rendezett tanulmányi napok.        (A Csokonai Társaságot Major-Zala Lajos kezdeményezésére és a SMIKK mintájára alapították,      első elnöke több éven át Major-Zala Lajos volt.)

    * Magyar paradigmák - aktív bekapcsolódás az Interconfessio Társaság (Kolozsvár) által   kezdeményezett Magyar Paradigma konferenciasorozatba, melyet a SMIKK , az Interconfessio és a   székesfehérvári Vörösmarty Társaság összefogásával sikerült megvalósítani:
          o 1995. július 29-30: MAGYAR PARADIGMÁK- nyitó konferencia Székesfehérvárott
          o 1995. Szeptember 16. Magyar médiastratégia a 3.évezred küszöbén - Zenta
          o 1996. Május 24-26: - Új magyar paradigma - záró konferencia Székesfehérvárott

Könyvkiadás:
1978 és 1989 között a SMIKK 20 könyvkiadvánnyal gazdagította az egyetemes magyar irodalmat. Köztük elsősorban a luganoi tanulmányi napokon elhangzott előadásokat, mint pl. a három részből álló MAGYAR MÉRLEG és GESTA HUNGARORUM köteteket, továbbá a Befejezetlen forradalom - 1956 c. összefoglalót adtuk ki.

Újabb kiadványaink:
    * Hévizi almanach 3. 1994. - az 1994-es „ Ki fél a nyugati magyar irodalomtól" c. hévizi konferencia        anyagának kiadása a Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti társasággal közösen.
    * Magyar jövőkép - Egy minőségi magyar paradigma - első kiadás 1996, második kiadás 1997
    * Major-Zala Lajos (Fribourg) verstrilógiája:
          o Magyar himnusz - 1995. SMIKK és Szivárvány (Chicago)
          o E(z)-ur-ópa - 1996. SMIKK és KAPU (Budapest)
          o Szerelmi vallomás - 1997. SMIKK és Mentor (Marosvásárhely)
    * Major Zala Lajos: Elveszett győzelem c. naplóregénye, 1999. - SMIKK és Lyukasóra (Magyar Irók        Egyesületének kiadója - Budapest)
    * Major Zala Lajos: Hogy hívnak Ember? - az ARGUS (Székesfehérvár) és a SMIKK közös kiadása.

Rendezvények:
A rendszerváltás 1990-t követő éveiben a nyugati magyar érdeklődőt elsősorban politikai témájú előadások érdekelték. Számtalan szervezet, melyek előzőleg alig vagy csak néha rendeztek előadást, politikai személyiségek meghívásával és szerepeltetésével igyekeztek kielégíteni tagságuk és az érdeklődők igényét. Így volt ez a nemzeti ünnepek megünneplésével is. A SMIKK rendszeresen kivette részét a helyi közös rendezvényekből, de önálló előadóestek megrendezésétől 1996-99 között eltekintett. 2000-től, amikorra eldőlt, hogy a hazai érdekek nem mindenben egyeznek az emigrációban maradtak érdekeivel, egyfajta visszatalálás önmagunkhoz vette kezdetét. A SMIKK-nek lehetősége nyílik arra, hogy fáradozzon a nyugati magyarság nyelvi, kulturális és szellemi érdeklődésének felkeltésén, és hogy lehetőségeihez mérten kielégítse azt. Fontos feladat az is, hogy a nyugati magyarság eddigi szellemi hagyatékainak begyűjtését és rendszerezését elvégezzük az utókor számára.
Kitekintés - Tervek:Programok, rendezvények:
    * Trianon trauma és a reintegráció kérdései c.konferencia
    * A rendszerváltás 10 esztendeje c. vitafórum Zürichben
    * Nemzeti ünnepeink közös megünneplése
    * Könyvkiadás:
          o Magyarok Svájcban dokumentumkötet
          o Lengyel Béla altábornagy emlékiratai: Európa forgó-szélben
    * Részvétel a budapesti ünnepi könyvhéten (június)
    * Részvétel a Frankfurti Nemzetközi Könyvvásáron (október) Kapcsolatok:
    * MVSZ, SMESZ, MVSZ Svájci OT,
    * Zürichi magyar szervezetek és egyházak Utóirat:
A SMIKK 2000 február 26-án megválasztott új vezetösége:    * Védnökség:
          o Bozsóki János
          o Csernyik György
          o Dr. Krüzsely Mária
          o Parragi László
          o Saáry Éva - tiszteletbeli elnök
    * Titkárság:
          o B. Szabó Péter - ügyv. elnök
          o Salamon Béla - pénztáros
          o Deák László - Zürichi Hétvégi Magyar Iskola
          o ifj. Losoncz Sándor - könyvterjesztés
    * Ellenőrök:
          o Csipkés Attila
          o Almássy József